25 ОУ „Д-р П.Берон” дълги години е БАЗОВО училище

към СУ „Кл.Охридски”. Студенти от специалностите „Българска филология” и „Славянски филологии” провеждат педагогическа практика при преподавателите ни по български език и литература – Ангелина Петрова и  Валя Кръстева.


Официален финал на дейността на Училищен клуб по устойчива енергия

"Еко спасители"
 

На 19.05.2015г. бе отбелязано официалното приключване дейността на училищния клуб, част от националната верига „Училищни клубове за устойчива енергия” , работещи в рамките на Проект „Повишаване участието на НПО в създаването  и прилагането на политики за устойчива енергия”, финансиран по програма за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Общата цел на клуба е да допринесат учениците от 25 ОУ за съхраняване на природата и ресурсите за бъдещите поколения.

Членовете на клуба изработиха план, с който очакват да постигнат намаляване на разходите за електрическа енергия и вода в училището.
Някои от дейностите заложени и изпълнени в плана на клуба бяха:

1.  Смяна на старите  крушки 

2.  Смяна на кранчета, ел. ключове и контакти  

3.  Засаждане на дръвчета 

4.  Намаляване на загуби на топлинна енергия от радиаторите

5.  Намалява не на загуби на топлинна енергия от прозорците 

Организаторите подариха на учениците  от 25 ОУ тематични подаръци. Награди получиха и младите еколози , членове на клуба. Огромна радост у тях предизвикаха и двата велосипеда, които получи Клубът като отличие за работата през учебната година.

Събитието бе отразено от Българска Национална телевизия и излъчено в късната емисия Новини на 19 май.